“VAŠE JE DA DEFINIŠETE PROBLEM, KONTAKTIRATE NAS – A MI IMAMO NAJCELISHODNIJE REŠENjE ZA VAS.”

 

Više o našim uslugama

Konsalting i menadžment

Stručna pomoć i potpora u poslovanju. Poslovno planiranje na strateškom, taktičkom i operativnom nivou,unapređenje i optimizacija poslovne organizacije, identifikacija, analiza i otklanjanje poslovnih rizika.

Zaštita od požara (ZOP)

Izrada dokumenata zaštite od požara (izrada elaborata i evakuacionog plana), servisiranje poslova zaštite od požara.

Bezbednost i zdravlje na radu (BiZR)

Procena rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, servisiranje poslova bezbednosti i zaštita na radu.

Obezbeđenje

Posredovanje

U izvođenju radova na građevini, u prodaji: nekretnina,  sekundarnih sirovina,  zaštitne opreme kao i u prodaji i servisiranju vatrogasne opreme

Novosti
July 3, 2019

Dobrodošli!

Ovo je naša nova internet stranica 🙂

ZAŠTITA OD POŽARA (ZOP)

 

1.PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA

-Opšte odredbe,

-Organizacija procesa rada i preventivne mere zaštite od požara,

-Mere zaštite u slučaju izbijanja požara.

2.PLAN EVAKUACIJE

-Procena rizika od požara,

-Način izvođenja evakuacije i spasavanja,

-Mesta okupljanja evakuisanih lica,

-Oprema i sredstva za evakuaciju i spasavanje,

-Znakovi za evakuaciju,

-Bezbednost evakuacijskih puteva i izlaza,

-Ponašanje u toku evakuacije,

-Osposobljavanje i uvežbavanje radnika za sprovođenje evakuacije.

 

3. UPUTSTVO ZA POSTUPANJE U SLUČAJU POŽARA

-Uputstvo za korišćenje PP aparata u slučaju požara

4. PROGRAM OSNOVNE OBUKE RADNIKA

-Obaveze i organizacija organa u oblasti zaštite od požara,

-Uzroci nastajanja požara,

-Gašenje požara,

-Sredstva i oprema za gašenje požara,

-Preventivne mere zaštite od požara,

-Pokazna vežba gašenja početnih požara,

-Izvođenje obuke.

Bezbednost i zdravlje na radu

  • stvorite propisane uslove za zaposlene, zdrava radna mesta i bezbednu radnu okolinu – zdrav i uspešan biznis
  • eliminišite povrede na radu, profesionalna oboljenja zapolsenih, odsutnost sa posla i radnog procesa.

Ne želite neprijatnosti sa Inspekcijom rada i novčane kazne zbog narušavanja odredbi Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu.

1.IZRADA AKTA O PROCENI RIZIKA NA RADNOM MESTU I RADNOJ OKOLINI

Prateća dokumenta akta o proceni rizika:
-Odluka o pokretanju postupka procene rizika;

-Ugovor o angažovanju pravnog lica za izradu akta;

-Plan sprovođenja postupka procene rizika;

-Sadržaj akta o proceni rizika:

-Opšti podaci o o poslodavcu;

-Pravni osnov za procenu rizika;

-Opis tehnološkog i radnog procesa, opis sredstava za rad i njihovo grupisanje i opis sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;

-Snimanje organizacije rada;

-Prepoznavanje i utvrđivanje opasnosti i štetnosti na radnom mestu i u radnoj okolini;

-Plan mera za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika;

-Zaključak akta o proceni rizika;

-Prelazne i završne odredbe.

2. IZRADA OSTALIH DOKUMENATA BiZR:

-Pravilnik o BiZR

-Obrasci o evidencijama u oblasti BiZR – popunjeni;

-Uputstva za bezbedan rad;

-Osnove za upravljanje rizicima;

-Drugi pravilnici iz domena BiZR;

-Inspekcijski nalazi (zapisnik i rešenje);

-Izveštaj o otklonjenim nedostacima;

-Ostala dokumenta.

3.OSPOSOBLjAVANjE ZAPOSLENIH:

-Izrada planova i programa za osposobljavanje

-Izvođenje adekvatne nastave (teoretske i praktične);

-Izrada testova za proveru znanja;

-Proveravanje i ocenjivanje zaposlenih;

-Ažuriranje obrasca broj 6. iz evidencije

4. VOĐENjE POSLOVA BiZR

Potpisivanjem ugovora o pružanju usluga BiZR, LIKOSI d.o.o. preuzima na sebe deo odgovornosti za stanje bezbednosti kroz:
– učestvuje u pripremi i korekciji akta o proceni rizika;

– vrši kontrolu radnog procesa i primenu mera bezbednosti i zdravlja na radu;

– učestvuje u opremanju i uređivanju radnog mesta u cilju obezbeđivanja bezbednih i zdravih uslova rada;

– organizuje preventivna i periodična ispitivanja uslova radne okoline;

– organizuje preventivne i periodične preglede i ispitivanja opreme za rad;

– predlaže mere za poboljšanje uslova rada, naročito na radnom mestu sa povećanim rizikom;

– prati i kontroliše primenu mera za bezbednost i zdravlje zaposlenih na radu;

– prati stanje u vezi sa povredama na radu i profesionalnim oboljenjima, kao i bolestima u vezi sa radom, učestvuje u utvrđivanju njihovih uzroka i priprema izveštaje sa predlozima mera za njihovo otklanjanje;

– priprema i sprovodi osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad;

– priprema uputstva za bezbedan rad i kontroliše njihovu primenu;

– zabranjuje rad na radnom mestu ili upotrebu sredstva za rad, u slučaju kada utvrdi neposrednu opasnost po život ili zdravlje zaposlenog;

– sarađuje i koordinira rad sa službom medicine rada po svim pitanjima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;

– vodi evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

5. MERENjE USLOVA RADA

LIKOSI d.o.o. imaju ugovor o poslovno tehničkoj saradnji sa ovlaštenim institutima za delatnosti:
-pregled ispitivanje opreme za rad;

-pregled i ispitivanje elektroinstalacija;

-pregled i ispitivanje gromobranske instalacije;

-ispitivanje otpornosti podova;

-ispitivanje uslova radne okoline.(mikroklima,osetljivost,fizičke štetnosti i hemijske štetnosti)

LIKOSI d.o.o. je licencirano preduzeće koje će stručno i profesionalno pomoći da u potpunosti normativno regulišete i preventivno delujete kako bi obezbedili zdrava radna mesta i bezbednu okolinu za rad!

“LIKOSI” d.о.о. • Kralja Aleksandra 12, 21000 Novi Sad • PIB 105502073 • MB 20391600
Tel: +381 21 672 99 15 • Mob: +381 63 564 313 • E-mail: likosidoo@gmail.com • www.likosi.com